conraquarbio

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מגברים עוזבים את הבנות לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן מיועדות אך ורק להוצאות עובדים. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.

Похоже, мы не можем найти то, что вы ищете. Возможно, поможет поиск.